Onder het beslag

In de Branchenorm Rondhouten staat dat het beslag er ten minste eens in de vijf jaar af moet. Het voorbeeld van de Nieuwe Maen (zie de video) lijkt duidelijk te maken waarom dat belangrijk is (en opweegt tegen het bezwaar dat het verwijderen van beslag tot beschadigingen kan leiden).