Varen met koud weer

Het weer is van invloed op de veiligheid aan boord van de schepen. Zeker in de winterperiode heeft mist, sneeuw en vrieskou een negatieve invloed. Daarnaast zijn de dagen korter wat van invloed is op het zicht en de vermoeidheid van de bemanning. lees meer over de gevaren en de maatregelen in het infoblad.

Bron: Platform zero incidents

Mogelijke gevaren

  • Vallend ijs van bruggen, sluizen, zeeschepen, etc.
  • Vallen in koud water kan een shock en bevriezing veroorzaken, het reddingsvest is dus zeker wanneer het kouder wordt nóg belangrijker.
  • Ontluchtingsopeningen van ballasttanks kunnen dichtvriezen met ballast verpompen waardoor mogelijk schade aan het schip kan ontstaan.
  • Grotere kans op uitglijden, struikelen en vallen door gladheid.
  • IJs kan de koers van het schip beïnvloeden en het manoeuvreren bemoeilijken.
  • Water in de ballasttanks kan bevriezen en ontdooien wat invloed kan hebben op de stabiliteit.