Varen met warm weer

Het weer is van invloed op de veiligheid aan boord van de schepen. Zo hebben de warmte en zon invloed op de bemanning. Door warmte verwijden de bloedvaten, waardoor meer warmte afgegeven kan worden en het lichaam weer af kan koelen, de huid wordt rood. Daarnaast gaat het lichaam zweten, door zweet verdampt er vocht en koelt het lichaam af. Lees meer over de gevaren en maatregelen die bij hitte genomen kunnen worden in het infoblad.

bron: platform zero incidents

Mogelijke gevaren

• Oververhitting / hitte-uitputting.
• Zonnesteek / hitteberoerte.
• Warmtekramp. Doordat er bij het zweten veel zout is verloren, hebben spieren een tekort hieraan.
• Vermoeidheid of verlies van concentratievermogen (bij langdurige blootstelling aan warmte). Dit kan dus leiden tot een grotere kans op ongevallen.
• Oppervlakten kunnen door de zon opwarmen en zelfs tot verbrandingsgevaar leiden. Dit geldt in het bijzonder voor donker en kaal metaal zoals aluminium. 
• Extreem hoge temperaturen in machineruimtes.