Wordt er gepest en is seksuele intimidatie ook mogelijk aan boord?

"Aanpak van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie: goed geregeld? Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer hebben een enorme impact op werknemers die er slachtoffer van zijn. Maar ook op de rest van uw bedrijf."

bron: ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Een goede aanpak om deze soorten ongewenst gedrag te voorkomen, zijn dan ook erg belangrijk– en wettelijk verplicht.  Aan de hand van deze zelfinspectie kunt u zelf beoordelen of uw beleid voldoet aan de wettelijke eisen. U kijkt naar uw organisatie zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat ook doet.

Hoe werkt het?

  • U beantwoordt een aantal korte vragen. Die laten op hoofdlijnen zien of uw aanpak van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie voldoet aan de wettelijke richtlijnen.
  • Het resultaat: een lijst met actiepunten. Deze lijst kunt u downloaden, printen of naar een collega mailen.

pesten aan boord koopvaardij