Arbo op orde? Doe de test.

Om te controleren of er aan alle relevante arbo-regels wordt voldaan is er een zelftest. De arbeidsinspectie heeft de test ontwikkeld. De test helpt om risico’s te identificeren en om de juiste maatregelen te treffen.

bron: ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid

Hoe werkt het?
Doe de zelftest en controleer of u alle risico’s kent en de juiste maatregelen neemt. Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW. U kunt altijd stoppen met de zelfinspectie om later weer verder te gaan.