Elektronische melding van reizen met passagiers vergemakkelijkt Search and Rescue Operations.

De BBZ steunt het initiatief van Rijkswaterstaat (RWS) om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om reizen met passagiers aan boord elektronisch aan te melden. We zijn gevraagd onderstaand bericht te publiceren:

"De concrete aanleiding hiervoor is een incident op de Waddenzee, waarbij lange tijd onduidelijk was hoeveel passagiers aan boord waren. RWS wil graag meer inzicht krijgen in de hoeveelheid personen aan boord. Dit kan van groot belang zijn tijdens Search and Rescue operaties. Ook kan het elektronisch aanmelden van reisgegevens, waaronder passagiers, voor een vermindering van het marifoonverkeer zorgen.

Voor het elektronisch melden van een reis kan gebruik gemaakt worden van BICS. BICS is een gratis systeem wat gedownload kan worden op de computer. Een account voor BICS kunt u hier aanvragen. Voor verdere informatie over BICS kunt u terecht op de BICS-website.

Naast BICS zijn er ook andere mogelijkheden om elektronisch te melden. Zo kunt u gebruik maken van de RiverGuide app (beschikbaar voor de mobiele telefoon) en website, Containerplanner van Autena en een module in de inland-ECDIS (beschikbaar bij Tresco en Periskal).

De gemelde gegevens worden door de bevoegde autoriteit gebruikt voor het scheepvaart verkeersmanagement. In het geval van een calamiteit zijn zo bijvoorbeeld het aantal personen aan boord bekend. De gegevens worden door de bevoegde autoriteit alleen voor scheepvaart verkeersmanagement en SAR-operaties gebruikt.

Wij hopen dat u van de mogelijkheid voor het aanmelden van reizen met passagiers gebruik wilt maken, om zodoende de veiligheid op het water te vergroten.

Mocht u vragen hebben over BICS of elektronisch melden kunt u contact opnemen met de BICS-helpdesk, +31 (0)88 20 22 600."

Graag horen we van schippers die al met BICS werken of ermee gaan werken, of het een praktisch en gebruiksvriendelijk systeem is voor schepen uit onze sector. Zo niet, dan kan de BBZ proberen aanpassingen aan het systeem te krijgen.