Verslaglegging

De resultaten van de controles moeten opgetekend worden in een onderhoudslogboek. Van slechte plekken moeten foto’s of meetgegevens aan het verslag worden toegevoegd.  Verslaglegging is noodzakelijk om vast te stellen of er veranderingen optreden en of eerder herstelde zwakke plekken weer terugkomen.

Logboek
- Maak een onderverdeling voor elk rondhout en noteer per onderdeel het materiaal, specificaties en links naar tekeningen en berekeningen.
- Registreer per onderdeel de geschiedenis van wijzigingen, vervangingen en reparaties. - Registreer service en onderhoud.
- Neem een kolom op voor bevindingen van de eigen inspecties. Maak gebruik van de drie beoordelingscategorieën.

Vul aan met foto’s, film, etc.