Radio Medische Dienst Procedures

De Radio Medische Dienst (RMD) staat zeevarenden bij op zee. De procedures staan uitvoerig beschreven in de te downloaden brochure. Het Stickervel zet kort uiteen hoe je snel contact  kunt leggen, via INMARSAT, VHF of email.

Stickervel RMD contact