Risico Inventarisatie en Evaluatie: slim hulpmiddel

De RI&E is verplicht op elk bedrijfsmatig ingezet schip, op zee en in de binnenvaart. Maar ook als het niet verplicht zou zijn is het een slim en doordacht hulpmiddel om nieuwe bemanningsleden in no time vertrouwd te maken met de risico's en de werkafspraken aan boord.

Vaak wordt de RI&E afgedaan als een papieren tijger, iets waar je zaken moet 'afvinken', maar die kijk op dit hulpmiddel is voorbijgaan aan de potentie ervan. Sterker, er is waarschijnlijk geen beter middel dan de RIE om nieuwe bemanningsleden kennis te laten nemen van het schip, de risico's en de manier waarop die risico's beheersbaar worden gemaakt. Alle voorkomende werkzaamheden worden op een systematische wijze aangeboden en toegelicht. Niets wordt over het hoofd gezien. En als er toch iets gemist is in de RIE, dan is het betrekken van de bemanning in het up to date houden van de RIE daarvoor de beste manier.

Elk nieuw bemanningslid moet geïnformeerd worden over de RIE. Dat zegt de wet. Maar ook de logica zegt dat. Het is eenvoudig: geef het bemanningslid het document, vraag hem of haar om er mee door het schip te kruipen en bij de koffie de bevindingen te delen. Op het moment dat die bevindingen besproken worden, leeft de RI&E. Het bemanningslid kan antwoord krijgen op vragen, suggesties doen voor aanpassing, bijvoorbeeld gebaseerd op opgedane ervaring op andere schepen en de procedure werkt.

Dat moment van gesprek is misschien ook het moment om nog eens op te schrijven wat er in de afgelopen tijd mis is gegaan aan boord en wat misschien extra aandacht behoeft. Of wel, een update van de RIE en nieuwe instructie aan de bemanning.

BBZ RI&E