Bezoek Marasoft

Met een kleine werkgroep kijken schippers naar manieren om te helpen bij het opzetten van een veiligheids management systeem voor de binnenvaart. Afgelopen donderdag werd Marasoft bezocht in Urk, de ontwikkelaar van het programma Marad. Marad komt voort uit de visserij, een bedrijfstak met veel raakvlakken met de zeilvaart (en waar ze bijvoorbeeld ook spreken over ‘de tuigage’).

Marad is een spreadsheet programma dat deels opgezet wordt op de computer of laptop maar voor de gebruiker aan dek ook via een app bereikt en bijgehouden kan worden. Het moet net als andere programma’s eerst gevoed worden met informatie. Als het gaat over tuigage bijvoorbeeld moet eerst ingevoerd worden uit welke onderdelen de tuigage bestaat, welke onderhoudsinterval wenselijk is per onderdeel, hoe vaak er geïnspecteerd moet worden en zo nog meer. “Dat is best wel een klus om dat als individuele eigenaar te doen en het is dan ook misschien slimmer omdat met een paar schepen tegelijk te doen”, zegt directeur Pieter van Urk, “niet iedereen hoeft dan steeds het wiel opnieuw uit te vinden”.

Als het systeem eenmaal is opgezet helpt het om het overzicht te bewaken. Een signaal wordt afgegeven als inspecties nodig zijn, wanneer onderhoud uitgevoerd moet worden of wanneer bijvoorbeeld certificaten dreigen te verlopen. Er is ruimte om checklist aan te maken bijvoorbeeld voor de opstart van het seizoen of voor het uitvoeren van de eigen inspecties aan boord van scheepsonderdelen of de controle op legionella.

Bij controles van onderdelen kunnen eenvoudig foto’s, bijvoorbeeld van een windscheur of slijtage ‘geupload’ worden naar het systeem.

De schippers werkgroep voert nog een korte verdere veld verkenning uit voor er een keuze wordt gemaakt voor een bepaald systeem of een bepaalde benadering. Wil je hier meer over weten, richt je dan tot de BBZ.

Het plannen en registreren van onderhoud is een belangrijke voorwaarde voor de veiligheid van schepen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid noemde het in haar rapport ‘Mastbreuk, mast in zicht maar niet in beeld’ zelfs essentieel.