Tuigboek biedt ondersteuning

Gedurende het seizoen worden er regelmatig onderdelen van de tuigage vervangen, aangepast of onderhouden. De aandacht er voor houdt eigenlijk nooit op. Om het overzicht in die dynamische situatie goed te kunnen behouden, maar ook om verantwoording af te kunnen leggen over de wijze waarop de veiligheid geborgd is, kan gebruik worden gemaakt van een tuigboek.

Voor elk schip kan een tuigboek ondersteuning bieden aan de bemanning en eigenaar. Hoe complexer de tuigage, hoe groter het belang er van kan zijn. Voor passagierszeilschepen in de binnenvaart is het tuigboek verplicht van af 1 april 2024. Aan het verplichte tuigboek voor deze schepen worden eisen gesteld. Het moet de volgende informatie bevatten:

 1. Algemene gegevens van het schip
 2. Tuigage onderdelen in een overzicht (ten minste alle in ESTRIN vermelde zaken)
 3. Een schematische tekening van de tuigage (kan zijn op basis van het Tuigplan uit het stabiliteits boekje) met verwijzing naar de onderdelen in excel (of iets soortgelijks). Benoemd zijn ten minste:
  1. rondhouten
  2. staand want
  3. lopend want
  4. zeilen, genummerd, met oppervlak
 4. On-board controle regime voor tuigage onderdelen (checks)
 5. Log van bevindingen van punt 5
 6. Een overzicht van de onderhoudsplanning voor de tuigage
 7. Log van de onder 6 genoemde planning

Om aan de wettelijke verplichting te voldoen kan een ieder een eigen tuigboek ontwerpen en opzetten. Zo kan de onderdelenlijst in een spreadsheet programma opgetekend zijn (dat zou bijvoorbeeld goed kunnen voor het meer statische deel van de tuigage) en kunnen het onderhoud en de checks bijgehouden worden in Marad van Marasoft of ISM Light van Quality Sailing. Om maar eens wat te noemen.  Of een schoolschrift. Dat mag ook. Als het maar aan de bovenstaande punten voldoet.

In een schematische tekening van het schip moet het staand en lopend want en de zeilen opgenomen zijn. Je kunt hier een prachtig kunstwerk van maken in professionale tekenprogramma's, maar je kunt ook het tuigplan uit het stabiliteitsboekje als basis gebruiken en daar zelf met de hand of op de laptop de lijnen in zetten. De tekening dient als uitleg bij de onderdelen lijst en het is dan ook goed om verwijsnummers te gebruiken.
Het is ook mogelijk om voor staand en lopend want een aparte tekenig te maken als het te vol is bijvoorbeeld.

Marijke de Jong van Cadhead heeft, om het allemaal wat makkelijker te maken, een tuigboek ontworpen in Excel.

De eenvoudige versie van dat tuigboek behandelt alle verplichte Estrin onderdelen van de tuigage en voldoet dus uitstekend aan de eisen. De Pro versie, waarvan verschillende keren melding wordt gemaakt in de video, is in ontwikkeling.