Update van de RI&E

BBZ en RBG werk aan nieuwe RIE (met excuses voor alle afkortingen).

De BBZ Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E of RIE) wordt herzien. Dat doen we samen met Rood Boven Groen (RBG) uit Harlingen. De herziening is nodig omdat de Marco Straatman, de deskundige die voorheen de BBZ RIE toetste, er mee gestopt is en omdat er op het vlak van de Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA) het een en ander ontbrak in de RIE.

Nog even ter opfrissing:

·        Elke werkgever moet een RIE opzetten en delen met zijn of haar werknemers.

·        Heb je niet meer dan 1 werknemer dan hoeft de RIE niet getoetst te worden.

·        Met 1-25 werknemers moet de RIE wel getoetst worden door een deskundige (tenzij die RIE onderdeel uitmaakt van de CAO en een goedgekeurde branche RIE is en dat is niet het geval in de chartervaart). Die toetsing gaat straks door RBG gedaan worden of door RBG ingezette deskundigen.

Met RBG werken we aan een nieuwe RIE die ondernemers dan ook bij hen of via hen kunnen laten toetsen.  Aan die toetsing zijn kosten verbonden.

Als de RIE klaar is komen we met trainingen of instructies over het praktische gebruik van de RIE.

De RIE kan onderdeel uitmaken van de Intervisie bijeenkomsten van thuishavens, de basis vormen voor MARAD of ISM Lite.

Goede praktijk is om de RIE met elk contract voor elke werknemer mee te sturen en er bij aanvang van het dienstverband en onderdeel uit te laten maken van de familiarisatie.

Vragen over de RIE? Mail paul@debbz.nl