Veiligheidsdag Monnickendam

Woensdag 12 januari kwamen de schippers van Thuishaven Monnickendam bij elkaar om te zoeken naar een goede vorm om kennis en ervaring op een gestructureerde manier met elkaar te delen. De BBZ was er bij.

De overdracht van kennis in de chartervaart gebeurt voornamelijk in de praktijk. Het gaat om het varen zelf, over de onderdelen van het schip, de materialen en de techniek. De schipper leidt de maat op of helpt een zij-instromer op gang. De middag in Monnickendam was er op gericht om te onderzoeken hoe schippers onderling kennis kunnen uitwisselen en of er overeenstemming is over welke kennis nou noodzakelijk en wenselijk is.

Iedereen was het er over eens dat het vak ongelofelijk veelzijdig en specialistisch is. Buiten de eigen groep is de kennis van het vak eigenlijk nauwelijks te vinden en men is dan ook voor een groot deel op de eigen groep aangewezen om de eigen kennis te toetsen en eventueel aan te scherpen of uit te breiden. In veel andere specialistische beroepsgroepen, bijvoorbeeld in de medische wereld, gebeurt dat ook. Met de intervisie methode wisselen beroepsgenoten praktische kennis en ervaring uit om nieuwe inzichten te krijgen of om problemen op te lossen.

De Monnickendammer schippers willen in een vervolg bijeenkomst kijken of het gesprek aan de hand van een vaste agenda meer structuur kan krijgen. Op die agenda komen de volgende onderwerpen te staan:

  • Near miss reporting (bijvoorbeeld aan de hand van in de RI&E vermelde incidenten)
  • Goed zeemanschap: reisvoorbereiding (weersverwachting, plan B, etc) maar ook vaargedrag, groepsdruk (meer zeil voeren, sneller en onverschrokkener willen zijn) en leiderschap.
  • Veiligheid kritieke componenten: wat zijn gebruikersregels van lieren rondhouten, staand en lopend want en waar moet je bij controles met name op letten?
  • Materiaal: welke materialen worden gebruikt, wat zijn de toepassingen, waar zitten de zwakke punten of onbekendheden (onderhoud, preventieve vervaging etc)
  • Checklists: welke controles worden afgelopen aan het begin van het seizoen, aan het begin van een reis of bijvoorbeeld in een noodsituatie
  • Opleiding: welke kennis draag je over (aan de maat of aan de zetschipper of aan de gast), hoe en wanneer? Is het zinvol om tot een gezamenlijke leidraad te komen.

De BBZ is erg enthousiast over het initiatief en hoopt dat het navolging krijgt. Een door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) benoemd verbeterpunt in de sector, kennisuitwisseling, wordt op deze manier goed aangepakt. De BBZ kan, als daar prijs op wordt gesteld, helpen met het verbinden tussen verschillende thuishavens en ondersteunen van de bijeenkomsten.

Voor meer informatie, neem contact op met Rene van Rhenen of Paul van Ommen.