Crisis management and Human behaviour

"Deze film zet aan tot nadenken over de organisatie aan boord van je schip. Voor crisis management en human behaviour moet je niet wegduiken en moet onderdeel worden van de organisatie, maar het moet ook tussen de oren gaan zitten."

Door; Robin Snouck Hurgronje
Oud kapitein/DPA van de Stad Amsterdam

Crisis management en  menselijk gedrag zijn beladen termen in onze samenleving.  In sommige sectoren is het alledaagse kost, anders gezegd: men groeit er mee op. Hierbij moet u denken aan de olie platformen, de luchtvaart maar tegenwoordig ook veel meer bij het organiseren van grote evenementen. Onze samenleving is  letterlijk  en figuurlijk door schade en schande wijs (zer) geworden door grote en kleine rampen. In onze zeilvaart wereld is het accepteren van deze termen en de gevolgen  ervan voor de exploitatie van zeilschepen de dagelijkse kost geworden.

Op de zeegaande zeilschepen zijn de afgelopen jaren al flinke stappen gezet. Bemanningen groeien er mee op, leren er mee te leven en belangrijker nog  er wordt ook regelmatig geoefend. Crises, rampen en ongelukken kunnen echter overal optreden, zeker ook aan boord van kleinere zeilschepen. Het varen op wateren als het IJsselmeer en de Waddenzee geven misschien een gevoel van geborgenheid in de trant van hier gebeuren geen rampen. Niets is minder waar.

In deze instructie video legt Stefan Kramer (Rood Boven Groen) haarfijn uit hoe men aan boord om moet gaan met alle aspecten van crisis management en menselijk gedrag op  grond van de basis elementen: verrassing, plotselinge bedreiging, korte beslissingstijd en de noodzaak van aanpassingen. Hoe kan je een zich ontwikkelende ramp ontdekken en wat kan je er aan doen.

De hoge noodzaak en grote voordelen om drills op te zetten en die  ook heel regelmatig te beoefenen. Men moet zich er van bewust worden dat  de menselijke geest geneigd is om op een “gevaarlijke”manier over zaken te denken, zoals: we hebben het altijd zo gedaan, dus waarom zouden we iets veranderen. De term: Assumption is the mother of all fuck-ups, spreekt boekdelen. Het varen met passagiers brengt grote risico’s  met zich mee. Onder mooie omstandigheden is er geen vuiltje aan de lucht, maar als de donkere wolken zich samenpakken gaan mensen anders reageren. Daar zul je mee om moeten kunnen gaan. En wat gebeurd er als er daadwerkelijk een ongeluk of een ramp heeft plaats gevonden? Eén ding is zeker; de media zit er boven en voordat je het weet zijn er al een aantal verhalen in omloop. Dat wil je voor zijn.