Evacuatie met helikopter

Op 9 juli 2022 is voor het eerst een medische evacuatie met een helikopter vanaf een charterschip uitgevoerd. De KNRM besloot gezien de weersomstandigheden de patiënt te laten vervoeren door een Search and Rescue helikopter en niet per reddingsboot. De BBZ heeft met de KNRM en de schipper van het schip gebeld om te horen hoe de actie verlopen is en of er nog lessen uit te trekken vielen. Beide partijen waren het er over eens dat de evacuatie professioneel, goed en snel verlopen is.

Mede door de AIS was de positie van het schip snel gevonden. De schipper kreeg van de KNRM de opdracht een vaste kompaskoers te houden, tegen de wind in. Dit maakt het makkelijker voor de helikopter om boven het schip te blijven.  Het schip had de fok gestreken, maar grootzeil en bezaan konden blijven staan. Via het achterdek werd de man via een ‘hoist’ opgetakeld.

Wat valt er te leren uit deze evacuatie?

  • Volg nauwgezet de instructies van de KNRM op. Of zoals de schipper het verwoordde: "als je doet wat de KNRM zegt dan komt het goed. Wees vooral niet eigenwijs, ze weten precies wat ze doen."
  • Vraag als je melding doet aan de kustwacht meteen welk station ingeschakeld wordt.  Dan kan je, terwijl de hulpdiensten zich klaarmaken en uitrukken, alvast in de richting van de juiste haven varen (indien mogelijk uiteraard).  Zeker bij een hartstilstand telt elke minuut, elke mijl die je dichter bij de haven bent kan helpen.
  • Zorg dat je AIS goed functioneert. Wellicht een overbodig advies. Door de AIS was de positie van het schip snel te achterhalen door de reddingsdiensten.

Beelden van de actie komen binnenkort op het YouTube kanaal van de KNRM te staan. In dit filmpje van de KNRM is meer informatie te vinden over de inzet van een SAR-helikopter. Daarin is goed te zien met welk een precisie er iemand kan landen vanuit de helicopter.